Jarabinská poéma

Poetický dokument o živote a ľudových piesňach v rusínskej obci Jarabina.