Klenotnica\Jarabinská poéma

Vhodné pre všetkých
Poetický dokument o živote a ľudových piesňach v rusínskej obci Jarabina.