65. Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska (Svidník)

„65. Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska“ - Pozdravy zahraničných hostí