Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

...a slovo Básňou sa stalo

Retroportrét básnika Miroslava Válka.