Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Bratislavská lýra 1975

Vystúpenie Jany Kocianovej na Bratislavskej lýre '75 v PKO v Bratislave.