Bratislavská lýra 1975

Vystúpenie Jany Kocianovej na Bratislavskej lýre '75.