Bratislavská lýra 1975

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Vystúpenie hostí na Bratislavskej lýre 1975.