Bratislavská lýra 1976

Koncert Karla Gotta s orchestrom Ladislava Štaidla na Bratislavskej lýre 1976.