Medzinárodný ekumenický koncert

Záznam koncertu z historickej budovy Slovenskej filharmónie v Bratislave.