Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Ceny pamäti národa

Prenos z odovzdávania Cien Pamäti národa laureátom - statočným ľudom z Česka, Slovenska, Maďarska, Poľska a Nemecka.