Jan Palach

Film režiséra Roberta Sedláčka zobrazuje posledné obdobie života Jana Palacha.