Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Aj deti majú svoje práva

Miniportréty detí z rôznych kútov Slovenska k 30. výročiu prijatia Dohovoru o právach dieťaťa.