Túžba po hviezdach

Dokument z cyklu nemeckej televízie