Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Vhodné pre všetky vekové skupiny maloletých HD Európska tvorba
Pohľad na 90-ročnú históriu najstaršieho symfonického orchestra u nás - Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu.
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu je pre takú malú krajinu, ako je tá naša, skutočným fenoménom. Toto teleso, ktoré pôsobí na pôde verejnoprávnej inštitúcie prináša kontinuálne verejnosti trvalé umelecké hodnoty, čo potvrdzuje aj dramaturgia jednotlivých koncertov s prihliadnutím na tvorbu domácich slovenských autorov a hudobných skladateľov - či už žijúcich alebo nežijúcich. Aj vďaka silným dirigentským osobnostiam sa za roky existencie podarilo uchovať kultúrne dedičstvo, ktoré je zaznamenané na stovkách nosičoch. Rovnako tak účinkovanie orchestra v zahraničí predstavuje prezentáciu našej kultúry vo svete. Dokument je komplexným pohľadom na 90 - ročnú históriu tohto najstaršieho symfonického orchestra u nás.