Hosť k štedrovečernému stolu

Príbeh, ktorý sa môže stať nielen počas vianočných sviatkov.