"Marečku, podejte mi pero!"

Kultová komédia o dospelých, ktorí sa po rokoch opäť vracajú do školských lavíc.