A v tom kraji boli pastieri

Vianočné zvyky vo filme Martina Slivku.