Galaprogram Únie žien Slovenska

Záznam z galavečera Únie žien Slovenska, spojený s oceňovaním a ekologickou témou Iniciativa Creatíva.