O Ferondovi, jeho žene Emílii a opátovi svätej povesti

Televízna inscenácia, dramatizácia poviedky zo zbierky Dekameron.