Zimný motýľ

Pásmo piesní o zime, láske a Vianociach.