Retro noviny

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD Európska tvorba
Kolekciu spravodajských šotov z aktuálnych kalendárnych týždňov pred niekoľkými desaťročiami uvádza Milan Antonič, archivár RTVS. Budovanie, technika, kultúra, šport s trochou úsmevnej nostalgie.
Kolekciu spravodajských šotov z aktuálnych kalendárnych týždňov pred niekoľkými desaťročiami uvádza Milan Antonič, archivár RTVS. Budovanie, technika, kultúra, šport s trochou úsmevnej nostalgie. Použité príspevky: Turistický ruch (BA-8286, r.1962), Žně – pramen života lidu a národa (Čs. týden ve filmu č. 30A/1947, r.1947), Prvý stovkár- kombajnista Jozef Méry (BA-8414, r.1962), Letadlo budoucnosti – Londýn má nové helikoptéry (Čs. filmové noviny č. 28/1947, r.1947), Tesla – nový závod (BA-8326, r.1962), Ku Dňu pohraničnej stráže (BA-C-58855, r.1977), Výstavní a všední praxe v prodeji zeleniny (Čs. filmový týdeník č. 31/1967, r.1967), Rekreácia v Opatovej (BA-8431, r.1962), Přehlídka odívání (Čs. filmové noviny č. 32/1952, r.1952), Stan Mikita v Považských strojárňach (BA-51736, r.1967), Motocyklistické preteky ZNB v Bratislave (Čs. filmové noviny č. 29/1947, r.1947), Nová hydraulická plošina (BA-8348, r.1962), Nová minca (BA-21020, r.1967), Severočeské výstavní trhy v Liberci (Čs. filmové noviny č. 29/1947, r.1947), Liptovská horčica (BA-21089, r.1967), První pražská přehlídka minisukní (Čs. filmový týdeník č. 32/1967, r.1967), pieseň „Leto“ spieva Katka Karovičová a Peter Topoľský (1975).
Kolekciu spravodajských šotov z aktuálnych kalendárnych týždňov pred niekoľkými desaťročiami uvádza Milan Antonič, archivár RTVS. Budovanie, technika, kultúra, šport s trochou úsmevnej nostalgie.