Boris a Brambor
Boris a Brambor

A všade striehne Láska

Hudobno-poetický program.