Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Generácia (GENERÁCIA – zlaté roky života)

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
O radostiach a starostiach ľudí zrelého veku.
Druhé novembrové vydanie relácie Generácia-zlaté roky života bude venované dvom najstarším dámam. Jedna z nich je najstaršou maratónskou bežkyňou na Slovensku – pani Eva Seidlová, ktorá má na konte už vyše 300 úspešne zabehnutých maratónov z bližších i vzdialených miest sveta – New York, Washington, Boston, Jeruzalem, Paríž, Rím, Atény, Barcelona, Budapešť, Berlín, Viedeň, Štokholm, Kodaň, Waršava, Praha a mnohé iné, okrem všetkých slovenských. Má 67 rokov a každodenným tréningom sa snaží udržiavať si kondíciu, pretože si nevie predstaviť, že by niekedy behať prestala. Navštívime ju v Tlmačoch, kde žije svoj rodinný život spolu so svojím manželom. K maratónu priviedla aj svoje dve deti a v detskom maratóne súťažia už aj jej vnúčatá. Druhou najstaršou dámou je 95 ročná študentka univerzity tretieho veku, pani Niké Klimešová, bývalá primárka detského očného infekčného oddelenia v Bratislave, ktorá pracovala až do veku 74 rokov. Istý čas bola osobnou vychovávateľkou svojich vnukov a keď dovŕšila vek 88 rokov začala študovať na univerzite tretieho veku, kde sa venovala odborom astronómia, počítače a v súčasnosti študuje dejiny výtvarného umenia. Za reportážou sa vyberieme do obce Kalná nad Hronom, kde pôsobí nezisková organizácia CENTRUM POMOCI, poskytujúca pomoc formou služieb osamelo žijúcim seniorom v obci, aby mohli prežiť kvalitnejší život v domácom prostredí. Služba je poskytovaná rodinným asistentom, ktorý zabezpečuje rôzne činnosti ako: nakupovanie, doprovod k lekárovi, pomoc v domácnosti, sprostredkovanie sociálneho kontaktu s rovesníkmi, čím pomáha aktivizovať seniora do najväčšej možnej miery a dožiť mu život v čo najkvalitnejších podmienkach. K myšlienke - či sme pripravení na starnutie – nás privedie vlastným príbehom a skúsenosťou so starnutím svojich rodičov – psychologička Alena Bučeková, ktorá odchádzala do dôchodku ako 55 ročná, aby sa 10 rokov starala o svojich starnúcich rodičov s ťažkými diagnózami. Po tejto skúsenosti začala sama uvažovať nad tým, ako sa pripraví podmienky na starobu ona sama, spolu s manželom. Rozhodli sa kúpiť si dom v malej dedinke neďaleko Nitry, kde trávia väčšiu časť roka a zamýšľa sa tiež nad ideálnym bývaním pre starších ľudí a tým sú štartovacie byty pre mladých a pre seniorov, čím by si mohli byť vzájomne nápomocní.