Generácia (GENERÁCIA – zlaté roky života)

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
O radostiach a starostiach ľudí zrelého veku.
1. Portrét – Nora Beňačková - Tento rok v novembri si RTVS , vlastne STV oslavuje 60. výročie svojho vzniku. Chceme tento moment pripomenúť portrétom jednej z najobľúbenejších hlásateliek a dodnes „tvárí“ tejto inštitúcie Nory Beňačkovej. Patrí do kolektívu prvých interných televíznych hlásateliek, na čo je patrične hrdá. A popri tom Nora oslavuje aj ďalšie výročie 50 rokov, čo sa ako interná hlásateľka postavila pred kameru. Vlastne 51, ale 50 rokov, odkedy začala s prácou hlásateľky. 2. V reportáži chceme hovoriť o téme, ktorá „bolí“ tisíce slovenských dôchodcov. Je to exekúcia. Mnohí seniori totiž napriek osvete podliehajú vábeniu požičiavania si peňazí, ktoré potom nedokážu splácať. Povieme, ako sa jej vyhnúť a tiež, ako ich chráni zákon. Treba však vedieť ako na to. 3. Seniori sa starajú o svoj krvný tlak, navštevujú kardiológa, internistu, ale ani vo sne ich nenapadne, že by sa mali starať aj o svoje nohy. Hoci práve tie patria medzi druhý najviac namáhaný orgán. A neuvedomujú si, že za bolesti chrbtice, hlavy, krížov môžu napr. aj nevhodné topánky. MUDr. Vladimír Hostýn je športový lekár, nadšenec pre podológiu, odbor, ktorý je na Slovensku zatiaľ iba v plienkach. Tvrdí, že starostlivosť o nohy u nás trestuhodne ignorujeme. 4. V októbri sa v Bratislave končí Seniorfest, séria podujatí pre skôr narodených. Zúčastníme sa na slávnostnom vyhlasovaní Seniorov roka 2015 nášho hlavného mesta, pozhovárame sa s ocenenými nielen o tom, čím zaujali porotu, aby ich vybrala medzi najlepších, ale najmä o tom, čo ich trápi, teší i rozčuľuje a čo by chceli na živote seniorov zmeniť.