Generácia

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD Európska tvorba
O radostiach a starostiach ľudí zrelého veku. / K úmrtiu dirigenta a pedagóga Ladislava Holáska/
Prvý blok relácie Generácia venujeme osobnosti dirigenta a zbormajstra prof. Ladislava Holáska, ktorý sa dostal k zborovému dirigovaniu cez štúdium klavírnej hry na bratislavskom Konzervatóriu a VŠMU, kde si doštudoval aj odbor dirigovania u prof. Rajtera. Pracoval najskôr ako korepetítor Miešaného zboru Čs.rozhlasu v Bratislave, neskôr premenovaného na SZ Slovenskej filharmónie, z ktorého vytvoril unikátny komorný zbor Slovenskí madrigalisti, špecializujúci sa na starú polyfónnu tvorbu. Bol tiež hlavným zbormajstrom zboru Opery SND, kde naštudoval viac než 80 operných titulov. Od roku 1977 až dodnes vedie Spevácky zbor mesta Bratislavy, zahŕňajúci široký repertoár domácej aj zahraničnej a capella tvorby rôznych štýlových období. V spolupráci s významnými slovenskými a zahraničnými dirigentami a orchestrami uviedol viac ako 130 vokálno-inštrumentálnych diel v mnohých krajinách Európy. Na medzinárodných zborových súťažiach získal pod jeho vedením Spevácky zbor mesta Bratislavy tie najvyššie ocenenia. V druhom bloku zájdeme za odborníkom v oblasti farmakológie Mgr. Jaroslavom Tóthom aby sme sa dozvedeli, ktoré nápoje sú vhodné či nevhodné na zapíjanie liekov a aké chyby robia seniori ak sa svojvoľne rozhodujú nakupovať výživové doplnky. Tretí blok bude patriť Regionálnej prehliadke speváckych súborov seniorov okresov Krupina, Veľký Krtíš a Zvolen. Hosťujúcou obcou bude Zvolenská Slatina. Spoznáme kroje jednotlivých regiónov i staré, originálne piesne, ktoré sa súbory snažia ešte zachovať. V poslednom bloku sa stretneme s výtvarníčkou Monikou Pascoe Mikyškovou, autorkou knihy „Lásky“. Obsah tvoria jej rozhovory so starými ľuďmi, z ktorých každý prežil svoj príbeh prvej lásky. Autenticky ich zdokumentovala a spolu s fotografiami im blízkych predmetov tvoria zaujímavú knihu, ktorá odhaľuje citový svet týchto ľudí. Rovnako zaujímavá je tiež osobná výpoveď autorky, ktorej svet starých ľudí je už od detstva veľmi blízky.