Brehy duše

Výber z veršov Karola Wojtylu. V pásme poézie sa predstaví na obrazovke Svätý Otec Ján Pavol II. ako básnik.