Herec
Herec

Televízny posol

Vhodné pre všetkých HD
Náboženský magazín.
Náboženský magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi. Témy: Stretnutie cirkevných predstaviteľov v Badíne. Cirkevný zbor v Dobšinej. Príbeh kostola v Brdárke. Koceľovce a Ochtiná – klenoty sakrálnej maľby. Spomienka na profesora Igora Kišša.