Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Televízny posol

Vhodné pre všetkých HD
Náboženský magazín.
Náboženský magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi. Témy: Evanjelici a osmičkové roky. Prví absolventi martinského evanjelického gymnázia. Teologická konferencia v Nimnici. Sláva šľachetným V. - V službách diplomacie.