Televízny posol

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD

Náboženský magazín.

Magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi. Témy: Spomienka na Milan Rastislava Štefánika v cirkevnom zbore Myjava. Nakrúcanie nových častí seriálu Genius loci. Po stopách artikulárnych chrámov.