EURO 2020
EURO 2020

Reláciu najbližšie vysielame

Televízny posol

Vhodné pre všetkých HD
Náboženský magazín.
Magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi. 17. a 18. apríl roku 1521. Nemecké mesto Worms. Reformátor Martin Luther obhajuje svoje presvedčenie pred najvyššími cirkevnými autoritami. Práve vtedy vyslovuje známe slová „Nemôžem odvolať ani neodvolám, lebo ísť proti svedomiu nie je správne. Tu stojím, nemôžem inak. Boh mi pomáhaj.“ Aký je odkaz tohto výroku aj po 500. rokoch od jeho vyslovenia? Vydáme sa tiež po stopách prvého pokomunistického generálneho biskupa ECAV na Slovensku Pavla Uhorskaia. Po stopách viery, ktorej sa nevzdal ani po odsúdení komunistickým režimom, ani po následnom zákaze činnosti. Spravodajský blok s novinkami z prostredia evanjelickej cirkvi v závere relácie bude naším posledným príspevkom.