MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Reláciu najbližšie vysielame

Televízny posol

Vhodné pre všetkých HD
Náboženský magazín.
O Štúrovcoch počul každý jeden z nás, čo ale o nich skutočne vieme? V rámci magazínu si priblížime život, tvorbu a pôsobenie farára, spisovateľa a národovca Jozefa Miloslava Hurbana. S maliarom Jánom Bergrom sa porozprávame o prepojení výtvarného umenia s vierou a v závere relácie si predstavíme podnety a inšpirácie z prostredia cirkvi.