Silná zostava

Päť žien o slabých miestach našej spoločnosti.