Športová televízia
Športová televízia

Silná zostava

Nevhodné do 12 rokov HD
Je možné, že v 21. storočí nie je na Slovensku rovnosť medzi ženami a mužmi? Prečo? Kde hľadať korene a ako to zmeniť?