Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Televízny klub nepočujúcich

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Magazín presluchovo postihnutých spoluobčanov a ich blízkych, priateľov, ktorí rozumejú posunkovej reči.