Televízny klub nepočujúcich

Sobota 4.04.2020 Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD

Magazín pre sluchovo postihnutých spoluobčanov a ich blízkych, priateľov, ktorí rozumejú posunkovej reči.