Športová televízia
Športová televízia

Televízny klub nepočujúcich

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Magazín pre sluchovo postihnutých spoluobčanov, ich blízkych, priateľov, ktorí rozumejú posunkovej reči.