Televízny klub nepočujúcich

Vhodné pre všetkých HD
Magazín pre nepočujúcich spoluobčanov, ich blízkych, priateľov a známych, ktorí rozumejú posunkovej reči.
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku pripúravilo 6. až 9. októbra stretnutie nepočujúcich seniorov z celého Slovenska.nepočujúci seniori začali svoje stretnutie svätou omšou a na ďalší deň navštívili a začali spoznávať históriu a súčasnosť Kremnice.Navštívili mestský Kremnický hrad, kostol sv.Kataríny, ktorá bola patrónkou tunajších baníkov.V kostole sv. Františka si pripomenuli pôsobenie kňaza Baptistu v tomto meste, ktorý v škole pre nepočujúcich mvyučoval náboženstvo a pripravoval deti na sväté prímanie. Mnohí, hlôane tí starší nepočuäúci si pamätali na jeho pôsobenie a dodnes na neho spomínajú s láskou.