Televízny klub nepočujúcich

Vhodné pre všetkých HD
Magazín pre nepočujúcich spoluobčanov, ich blízkych, priateľov a známych, ktorí rozumejú posunkovej reči.
Posledné tohtoročné vydanie TKN venujeme Vianočným sviatkom, zvykom a tardíciám Na Vianočných trhoch v Bratislave sa stretneme s mladou generáciou nepočujúcich, ktorí nám povedia, ako ani vnímajú vianočné sviatky, ako ich prežívajú, ako dodržujú tradície.V druhej časti sa vyberieme na Myjavu, do gazdovského dvora, kde sa stretneme s nepočujúcimi a porozprávame sa s nimi o zvykoch a tradíciách, aj o tom, aké špeciality sa varili a piekli na Myjave, ako tu vyzerali Vianoce v rodinách nepočujúcich.