Muž a gavalier

Situačná dobová komédia Eduarda de Fillipa z prostredia malej hereckej spoločnosti.