Rusínsky magazín

Publicistická relácia zo života rusínskej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku.