MS vo futbale 2022
MS vo futbale 2022

Moja diagnóza

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD
Príbeh jednej diagnózy a cesty k jej uzdraveniu.
Na Slovensku žije mnoho mám a otcov, ktorí si na začiatku očakávaného rodičovstva museli vypočuť krutú diagnózu ich dieťatka aj s dodatkom, ktorý od základu zmení celý ich život. Poškodenie mozgu v dôsledku detskej mozgovej obrny, alebo vrodené či vývojové ochorenie pohybového aparátu môže totiž spôsobovať malým pacientom viacero kombinovaných následkov. Mnohé sa ukážu až časom, niektoré sa dajú liečiť a niektoré už s nimi „zostanú“ dokonca života. Sú to napríklad telesné postihy s obmedzením pohybových či zmyslových schopností, zraku, sluchu, hmatu, reči, narušenie komunikačných schopností, ale aj mentálne postihnutie a s ním poruchy intelektu, sústredenia či správania... Detská mozgová obrna - ako jedno z najčastejších ochorení nervového systému u detí patrí k diagnózam, pri ktorých súčasná medicína nedokáže liečiť prvotnú príčinu. Vie však efektívne liečiť následky a čím skôr sa začne, tým výraznejšie sa zlepší kvalita života dieťaťa... Rovnako tak aj deti s vrodeným či vývojovým postihnutím končatín, chrbtice, kĺbov a ich tkanív. Už 40 rokov skúseností odborníkov zo štátneho Špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej potvrdzuje, že ich liečba je efektívna najmä vtedy, ak je intenzívna a komplexná. Úspešná je kombinácia rehabilitačnej, fyziatrickej, zdravotno-výchovnej, zážitkovej, logopedickej či klimatickej zložky. Výrazný je aj vplyv liečivej vody a pohybu, ďalej cvičení s liečebnými zvieratami - cansiterapia, hippoterapia alebo s využitím zážitkových a nácvikových miestností. No najdôležitejším v tomto komplexe je stále hlavne dotyk, a to nielen dotyk rúk fyzioterapeuta, ale aj dotyk srdcom, individuálny láskavý prístup a pochopenie lekárov, sestier a terapeutov.