Moja diagnóza

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD
Príbeh jednej diagnózy a cesty k jej uzdraveniu.
K najčastejším miestam v tele, kde sa tvoria metastázy viacerých nádorových ochorení, patria kosti. V pokročilých štádiách ich sprevádzajú silné bolesti, vážne zlomeniny či dokonca ochrnutie. Vznikajú vtedy, keď sa rakovinové bunky oddelia od primárneho nádoru, preniknú do krvného obehu alebo lymfatického systému a putujú do kostného tkaniva, kde sa usadia a začnú rásť. Kostné metastázy u pacientov zhoršujú kvalitu života, skracujú ich prežívanie. Veľmi často sú komplikované kostnými príhodami, ktoré výrazne zhoršujú prognózu ochorenia, skracujú prežívanie a dramaticky zhoršujú kvalitu života pacienta s nádorovým ochorením. Metastatické postihnutie kosti je veľmi častou komplikáciou u pacientov s pokročilým nádorovým ochorením. Najčastejšie sa do kostí šíria pri mnohopočetnom myelóme, rakovine prsníka a rakovine prostaty alebo pľúc. Kostné metastázy môžu vzniknúť v každej kosti tela. Niektoré lokality sú však postihnuté kosnými metastázami častejšie. Je to dané najmä mierou krvného zásobenia určitých častí kostry. Najčastejšie postihnuté kosti sú: chrbtica, panva, rebrá, stehenné kosti a lebka. Niektoré kostné metastázy sú takzvane osteoblastické a v svojom okolí spôsobujú abnormálnu novotvorbu kostného tkaniva, iné sú označované ako tzv. osteolytické a kostné tkanivo odbúravajú. Oba typy spôsobujú silné bolesti kostí, osteolytické často vyvolávajú patologické zlomeniny. Existujú aj zmiešané kostné metastázy, pri vzniku ktorých prebiehajú v kosti obidva procesy. V skorých štádiách sa metastázy v kostiach nijako neprejavujú. Keď nádor dosiahne rozmery, pri ktorých dráždi nervové zakončenia, prejaví sa bolesť a možné komplikácie ako patologické zlomeniny a utlačenie miechy. Zlomeniny kostí ramenných kostí, stehenných kostí, telá stavcov, stavcové oblúky si vyžadujú rýchlu operáciu so stabilizáciou kosti a zhoršujú pohyblivosť. Metastázy v stavcoch chrbtice môžu tlačiť na miechu, čo môže byť bolestivé a spôsobiť stratu pohyblivosti, slabosť svalov, strnulosť a problémy pri močení. V najzávažnejších prípadoch môže tlak na miechu spôsobiť až nezvratné ochrnutie dolných končatín. Zhoršovanie bolestí chrbta a slabosť dolných končatín je varovný signál. Hyperkalciémia, teda vysoká hladina vápnika, spôsobená uvoľňovaním vápnika zo zlomených a poškodených kostí, môže viesť k strate chuti do jedla, nevoľnosti, smädu a únave, a ak sa nelieči aj ku kóme. Liečba kostných metastáz je viacúrovňová. Uplatňuje sa chirurgická liečba, rádioterapia i systémová liečba (chemoterapia, hormonálna liečba, bisfosfonáty, cielená liečba). Terapia kostných metastáz je v podstate paliatívna a jej hlavným cieľom je spomaliť postup ochorenia a zlepšiť kvalitu života chorého.