Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

Moja diagnóza

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD
Príbeh jednej diagnózy a cesty k jej uzdraveniu.
Neurologické ochorenie epilepsia postihuje približne jedno až dve percentá detskej populácie. Príčiny jeho vzniku sú rôzne. Vyskytuje sa v každom veku, v zásade však platí, čím je dieťa menšie, tým častejšie sa s týmto ochorením lekári stretávajú. Pri epilepsii sa záchvaty rôznej intenzity opakujú bez zjavnej príčiny a sú jediným príznakom. Niektoré deti majú napriek ochoreniu priaznivú prognózu. Napríklad epilepsie podmienené genetickou poruchou. Keď mozog dozreje, porucha sa odstráni a deti z toho vyrastú alebo sa určité obdobie liečia. Sú však aj epilepsie s nepriaznivým priebehom, ktoré sa nedajú vyliečiť, len zmierniť. Ide o ochorenie, kedy dochádza k poruchám v rámci mozgovej kôry, kde vznikajú abnormálne elektrické výboje. Jeho najznámejším prejavom sú epileptické záchvaty sprevádzané poruchami vedomia, či správania sa, kŕčmi, nekoordinovanými pohybmi a podobne, ktoré sa opakujú bez zjavnej príčiny. Existuje široká škála liekov, ktorou možno pomôcť väčšine pacientov. Liečba zvyšných je však problematická, keďže sú odolní voči terapii. Pacientov, ktorí nereagujú na liečbu súčasnými antiepileptikami, je v súčasnosti asi tretina. Takýmto deťom pomáhajú v Bratislave vďaka špeciálnemu stimulátoru. Lekári Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) vďaka stimulácii vagového nervu pomohli takmer 30 detským pacientom. Zmiernenie alebo vymiznutie záchvatov zaznamenali u 41 percent pacientov. Efekt liečby sa nedostaví okamžite, ale v priebehu šiestich mesiacov až dvoch rokov. Princíp liečby možno prirovnať ku kardiostimulátoru. Stimulačná elektróda sa pripája k nervu v krku, na liečbu tak nie je potrebná operácia mozgu. Na úrovni hrudníku a krku sa urobia malé rezy. Cez krk sa okolo nervu obmotajú elektródy. Generátor sa vkladá cez hrudník, spustí sa na automatickú 30-sekundovú stimuláciu v päťminútových intervaloch. Okrem toho je možná ešte extrastimulácia, ktorú rodič urobí priložením magnetu. Spraviť tak môže hocikedy v prípade záchvatu alebo približujúceho sa záchvatu, čím sa zastaví alebo sa mu predíde. Slovensko je jednou z krajín, ktorá má najväčší počet detí odliečených týmto spôsobom. Vďaka liečbe tzv. vagovým stimulátorom sa skrátil čas hospitalizácie, ako aj počet hospitalizácií detských pacientov. Jednou z malých pacientok je aj 11-ročná Nikolka. Zavedenie stimulátora zmenilo život celej jej rodiny. Rovnaký zákrok absolvuje v januári aj 18-ročný Martin. Aké očakávania má od neho on a jeho rodina?