Experiment

HD
Budúcnosť prichádza už dnes. Talk show o vede s Gregorom Marešom.
Smútok, radosť prekvapenie. To všetko sa dá vyčítať z našej tváre. Ale vieme z nej vyčítať klamstvo či nečestné konanie? Čo prezradia o charaktere človeka a jeho správaní v minulosti niektoré vrásky? Je vôbec neverbálna komunikácia klasickou vedeckou disciplínou? Odpovede zistíme so psychologičkou Martinou Baránkovou.