Československý filmový týždenník


Za 1 Kč. Dokumentárny film o tragických osudoch ľudí počas druhej svetovej vojny.

Nájdete nás na Facebooku