Československý filmový týždenník

Návrat k významným politicko-spoločenským a historickým udalostiam Československa v roku 1955.