Boris a Brambor
Boris a Brambor

Československý filmový týždenník

Návrat k významným politicko-spoločenským a historickým udalostiam Československa od roku 1945 do roku 1990.