Československý filmový týždenník


Návrat k významným politicko-spoločenským a historickým udalostiam Československa od roku 1945 do roku 1990.

Nájdete nás na Facebooku