Československý filmový týždenník

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Návrat k významným politicko-spoločenským a historickým udalostiam Československa od roku 1945 do roku 1990.
Návrat k významným politicko-spoločenským a historickým udalostiam Československa od roku 1945 do roku 1990. -1.máj 1947 - Sviatok práce - na Václavskom námestí, Staromestskom námestí , Malostranskom námestí a Námestí republiky - slávnostné manifestácie pražského pracujúceho ľudu - po celej vlasti sa oslavuje Sviatok práce - zábery zo Slovenska z Baťovian - Druhé výročie Pražskej májovej revolúcie - vojenské prehliadky a manifestácie venované padlým - Zo zahraničia : koniec Helgolandu - nemecká námornícka základňa zničená v Atlantickom oceáne - Dneprostroj opäť v prevádzke - prvú turbínu opraveného Dneprostroja spustili Československo: - Preteky v tesnopise a v písaní na písacom stroji - víťaz dosiahol 492 úderov za minútu - Spevácky zbor slovenských učiteľov v Prahe