Československý filmový týždenník

Nevhodné do 12 rokov Európska tvorba
1. K narodeninám veľkého Stalina -príklady záväzkov: najlepší traktorista Popov v kraji využíva skúsenosti sovietskych traktoristov, orie aj napriek snehu a tak plní svoj záväzok, ktorý si dal k narodeninám súdruha Stalina - na každom zoranom poli ušetrí 8 litrov nafty. Na ostravskej stavbe socializmu postavia novú halu už do polovice decembra, aj baňa v Moste splnila už 4.rok päťročnice, baníci v stalinských zmenách prekračovali svoje záväzky... aj umelci plnia svoje záväzky, napr. sochár Karel Pokorný dokončuje bustu Stalina. 2. Viedeň: Kongres národov za mier zahájený - 2000 delegátov zo 100 národov rokuje o tom, ako uhájiť svetový mier. Prítomný bol aj predseda svetovej rady mieru Joliot Curie. Vo svojom prejave zdôraznil, že rôzne vládne systémy môžu žiť vedľa seba v mieri a preto je dôležité, aby jeden národ druhému nevnucoval svoj spôsob života, treba zastaviť zbrojenie a výrobu zbraní hromadného ničenia, ukončiť vojnu v Kórei, vo Vietname a vrátiť OSN jej mierové poslanie . 3. Třeboňsko: Vianočné kapre - začína výlov kaprov, záväzok - dodať na trh o 500 metrákov naviac bude splnený. 4. Beskydy: Vianočné pečivo - v Hornom Sklenove pod Beskydami sa pečú tradičné vianočné praclíky rôznych tvarov. 5. Praha: Vianočná hračka - reportáž z pražskej predajne hračiek, nával kupujúcich pred pultom, aj z výstavy hračiek, kde sa deti zoznamujú, napríklad s malými modelmi strojov a prácou, ktorá ich raz čaká. 6. Praha: Veľká cena Prahy - v Prahe sa koná medzinárodný basketbalový turnaj Praha proti Budapešti. Zvíťazila Praha.