Čaj u pána senátora

Satirická komédia Ivana Stodolu o spoločenskom a politickom kariérizme malomeštiackej buržoázie.