Na svitaní

Televízna inscenácia poviedky Martina Kukučína. Úsmevný príbeh zo života starších manželov.