Na svitaní

Televízna inscenácia poviedky. Úsmevný príbeh starších manželov z dediny, ktorí sú ochotní premrhať jedno ráno, ba keby na to prišlo, celý deň, ustavičným harkaním sa a domŕzaním.