Športová televízia
Športová televízia

Apolón z Bellacu

Televízna inscenácia hry. Ľahká konverzačná komédia z francúzskeho prostredia.