EURO 2020
EURO 2020

Čaj u pána senátora

Prevzaté predstavenie z Novej scény v Bratislave. Satirická komédia Ivana Stodolu o spoločenskom a politickom karierizme, malomestskej buržoázii z čias prvej republiky.